PRIVACYVERKLARING Laatste update 12 mei 2018

De privacy van persoonsgegevens vinden wij heel belangrijk. Daarom doen we er alles aan om de persoonlijke informatie die je aan ons verstrekt vertrouwelijk te behandelen en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). We verzamelen of gebruiken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt.

MOOI coaching en training is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. In deze verklaring lees je hoe we de gegevens en/of informatie die je met ons deelt gebruiken. Dit gaat zowel om informatie die je met ons deelt via onze website www.mooicoaching.nl als om informatie die je via e-mail met ons deelt wanneer je een dienst of product koopt of aangeeft dat je onze nieuwsbrief wilt ontvangen. Door het bezoeken van onze website en het via e-mail delen van gegevens met ons zoals bedoeld hierboven, ga je akkoord met deze privacyverklaring dat van toepassing is op onze website.

Welke gegevens
Wanneer je je inschrijft voor onze nieuwsbrief, je je aanmeldt voor een online workshop of training, een contactformulier invult of andere aanvragen doet voor een van onze diensten en/of producten, dan wordt aan jou gevraagd om gegevens in te vullen of aan te leveren. We verwerken persoonsgegevens die je actief aan ons verstrekt zoals je voornaam, achternaam en emailadres. We verzamelen geen persoonlijke informatie als je de website bezoekt, tenzij je deze vrijwillig zelf met ons deelt, bijvoorbeeld door het invullen van een formulier om nieuwsbrieven en informatie te ontvangen.

Wanneer je een dienst of product aanschaft, vragen we naast je voornaam, achternaam en emailadres ook om je adres en je telefoonnummer. Dit doen we voor het opmaken van de factuur en om je persoonlijk te woord te kunnen staan over de levering van de dienst of het product en om afspraken in te plannen voor het leveren van onze diensten, trainingen en/of programma’s.

Naast de door jou actief verstrekte gegevens worden bij het bezoeken van onze website automatisch enkele technische gegevens door je computer en apparatuur aan onze computers verstrekt, zoals het door jou gebruikte IP-adres, het besturingssysteem en de gebruikte internetbrowser. Dit zijn cookies waarvoor je ook de cookiemelding hebt kunnen zien toen je onze website bezocht. Hieronder staat meer informatie over cookies op onze websites.

Gebruik gegevens
De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

  • voor de levering van de diensten en/of producten die je hebt gekocht, zoals de factuur, tools ten behoeve van het coachtraject, de training en/of het programma dat je volgt;
  • voor het versturen van nieuwsbrieven met blogs, inspiratie en relevant nieuws ten aanzien van nieuwe activiteiten, diensten en producten als je hiervoor expliciet toestemming hebt gegeven;
  • voor het versturen van informatie die je expliciet hebt aangevraagd via e-mail of op onze website;
  • om je te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren of te evalueren of om aangeschafte producten aan te leveren;
  • voor het analyseren van jouw gedrag op onze website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren;
  • voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen vanuit de Belastingdienst;
  • om de informatie die we aan je mailen over onze diensten en producten zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij je interesse, houden we bij wat je eerder bij ons gekocht of aangevraagd hebt.

Beveiliging persoonsgegevens
We nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@mooicoaching.nl

Gegevens delen met derden
We verstrekken jouw gegevens uitsluitend aan derden alleen indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. We delen jouw gegevens niet met derden voor commerciële doeleinden. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. We blijven in dat geval verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevensopslag
Je persoonsgegevens worden door ons opgeslagen in ons email systeem, via WPX hosting, en ook bewaard in OneDrive, de cloud van Microsoft. De servers van WPX hosting zijn gevestigd in de UK. Voor meer informatie over het privacybeleid van WPX hosting verwijzen we je naar hun website.

Cookiebeleid
We maken alleen gebruik van technische en fucntionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. De cookies die wij gebruiken, zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Hieronder volgt een toelichting op welke cookies we gebruiken.

Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw browser op het apparaat waar je onze website mee bezoekt wordt geplaatst. De cookie laat toe dat je browser vervolgens wordt herkend bij herhaald bezoek aan een website. Een cookie weet niet wie je bent. Jouw naam, adres, leeftijd en andere persoonlijke gegevens zijn niet bekend voor een cookie. Een cookie onthoudt alleen jouw voorkeuren en interesses op basis van je surfgedrag.

Bij het eerste bezoek aan onze website krijg je een cookie melding. Je kunt hierin aangeven of je met het gebruiken van cookies wel of niet akkoord gaat. Wanneer je geen keuze maakt en ervoor kiest om onze website te blijven gebruiken, dan geef je automatisch akkoord voor het plaatsen van de cookies. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen, dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via instellingen van je browser verwijderen.

Functionele cookies
Functionele cookies zijn nodig voor het correct laten functioneren van (delen van) onze website. Bijvoorbeeld cookies van YouTube zorgen dat je relevante video’ s kunt bekijken op onze website.

Google Analytics
Ook door Google Analytics worden er cookies geplaatst. Met anonieme input van jou en andere bezoekers krijgen wij een beeld van het gebruik van de website en hoe we deze kunnen verbeteren om de gebruikservaring optimaal te laten aansluiten bij jou als bezoeker van onze website. Daarom gebruiken we Google Analytics. De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van onze websites (met inbegrip van je IP-adres) wordt overgebracht naar servers in de Verenigde Staten en door Google daar opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt en rapporten over de website-activiteit op te stellen. Google combineert jouw IP-adres niet met andere gegevens waarover Google beschikt. Door gebruik te maken van onze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Externe links
Op onze website tref je links aan naar externe websites van partners waarmee wij samenwerken en ook van social media sites. Door op een link te klikken ga je naar een andere website buiten mooicoaching.nl. Wij wijzen je erop dat wij geen controle hebben over deze websites. We zijn daarmee niet verantwoordelijk zijn voor de veiligheid daarvan en ook niet aansprakelijk zijn voor eventuele schade als gevolg van het gebruik of de inhoud van deze websites. Ook kan het zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Bewaartermijn
Wij bewaren je gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wanneer jij je uitschrijft voor onze e-mails, zullen je persoonsgegevens uiterlijk binnen vier weken uit het systeem worden verwijderd.

De gegevens voor de boekhouding en een overzicht van klanten bewaren we tenminste 7 jaar, onder andere om aan onze wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door ons verwijderd. De bovenstaande termijn geldt, mits er een wettelijke verplichting bestaat de gegevens langer te bewaren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@mooicoaching.nl.

We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek . We willen je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Je kunt jezelf eenvoudig afmelden voor alle of voor een deel van de communicatie via de link onderaan elke mail die je van ons ontvangt, waarna wij je gegevens niet meer zullen verwerken. Dit geldt niet voor communicatie en mails die nodig zijn om een aankoopproces te voltooien, anders kunnen we (een deel van) de diensten en producten niet aan je leveren. Het intrekken van je toestemming om je gegevens te verwerken, doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking, die op basis van jouw toestemming plaatsvond vóór deze intrekking.

Wijzigingen
Met dat onze website verandert wordtl ook deze privacyverklaring up to date gehouden. Wij behouden ons te allen tijde het recht om ons privacybeleid te wijzigen.

Vragen
Heb je vragen over deze privacyverklaring, stuur dan een mail naar info@mooicoaching.nl.

Martine Roodenburg
MOOI coaching & training
Lucasbolwerk 6, 3512 EG Utrecht info@mooicoaching.nl
www.mooicoaching.nl